content

ИНВЕСТИЦИЯ

HomeИНВЕСТИЦИЯПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

КОТРА София е търговско представителство (branch office) на водещи корейски компании като осъществявява цялостна маркетингова и рекламна дейност.

КОТРА София провежда маркетингови проучвания за съответния сектор, а също така, предоставя конкретна информация за състоянието на пазара и осъществява контакт с български партньори.

 

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top