content


HomeКОТРАОБРЪЩЕНИЕ

ОБРЪЩЕНИЕ

Обръщение на Генералния Директор

Уважаеми, партньори,

Благодаря Ви, че използвате услугите на КОТРА София

България е стратегически партньор за Република Корея в контекста на новото измерение на междудържавните отношения с оглед на членството на България в Европейския съюз и произтичащите от това възможности за активизиране на двустранните отношения по линия на интензивния диалог между ЕС и Корея. Корейските фирми възприемат България като вход към Общия Европейски пазар. В близко бъдеще предстои да бъде подписано Споразумение за свободна търговия между Корея и Европейския съюз. Спогодбата за икономическо сътрудничество ще съдейства за нарастването на стокообмена между двете страни и за осъщестяването на инвстеционни проекти.


КОТРА София е основен фактор за динамизиране на двустранните търговски и бизнес отношения между Република Корея и България. Организацията оказва ефективна подкрепа на българските фирми при посещенията им на изложения в Корея, организира търговски мисии на корейски компании в България и свързването им с потенциални български партньори. КОТРА подпомага осъществяването на корейски инвестиции в България. С ефективната си и многостранна дейност КОТРА привлече за свои партньори компании от всички сектори на българската икономика.

Г-ца Мионгхи Ким
Генерален Директор на КОТРА София
Търговско Аташе на Република Корея

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top